Omdat Zola haar klanten een optimale service wil verlenen vind ik het belangrijk van je te horen als je klachten hebt over het gekochte product. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die je op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in jouw belang om je klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als je een klacht bij Zola indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Heb ik daarvoor meer tijd nodig, dan laat ik binnen 14 dagen weten wanneer je antwoord kunt verwachten.

Je kunt je klacht via e-mail sturen. Klik hier voor de e-mail.

Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de consument opgelost, dan kan deze gebruik maken van de bemiddelingsregeling van ICTWaarborg door het bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl in te vullen.